Metóda Spolahliverecenzie.sk je plne v súlade so Smernica Omnibus

Smernica Omnibus si vzala pod drobnohľad spôsoby zverejňovania odporúčaní a názorov na tovary a služby. Ak využijete služby Spolahliverecenzie.sk, budete mať istotu, že získavate recenzie v súlade so smernicou Omnibus. Presvedčte sa hneď, aké je to jednoduché!

Čo to je smernica Omnibus?

Smernica Omnibus, čiže smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2161 si posvietila na všetky nekalé praktiky obchodníkov voči spotrebiteľom na internete.

Sústredila sa okrem iného, na také otázky, ako :

 • Povinnosť jasného uvádzania platených výsledkov vyhľadávania
 • Dvojaká kvalita výrobkov na rôznych trhoch
 • Zverejňovanie odporúčaní a recenzií produktov

Našich terajších aj potenciálnych zákazníkov sa pochopiteľne najviac týka posledný uvedený bod. Vynakladáme čo najväčšie úsilie, aby recenzie, ktoré získavame, boli v úplnom súlade so smernicou. Ručíme za to hneď od tejto chvíle.

Získavaj recenzie v súlade so zákonom

S prijatím smernice Omnibus sa objavili otázky, ako smernica ovplyvní marketing v oblasti recenzií. Aby sme rozptýlili akékoľvek pochybnosti, uvádzame fakty, ktoré vám potvrdia, že platforma Spolahliverecenzie.sk je so smernicou plne v súlade a že recenzie vašich zákazníkov sú získavané v úplnej zhode s platnými predpismi.

Omnibus = 100 % dôvery a transparentnosti + 0 % falošných recenzií

Každý z nás si pri čítaní internetových recenzií kladie otázku, či sú pravdivé. S rastúcim vplyvom a počtom recenzií produktov a služieb, sa v online priestore objavili aj podnikatelia, ktorí na vytvorenie imidžu svojej značky a produktov využívajú falošné recenzie. Čoraz častejšie sa vyskytujú tiež účelové negatívne recenzie, ktorých cieľom je diskreditovať konkurenciu. Tieto nekalé praktiky sú vďaka smernici Omnibus zakázané.

Istota pre kupujúcich a úspech pre dôveryhodné firmy

Tak online trhoviská, ako aj menšie eshopy budú môcť kupujúcim poskytnúť pri zverejňovaní nákupných recenzií väčšiu istotu. Treba spomenúť, že firmy, ktoré aj doteraz uverejňovali pravdivé recenzie, môžu naďalej pokojne spávať. Tie, ktoré nepostupovali vždy eticky, sa musia mať na pozore. Toto celkom určite zvýši dôveru odberateľov voči recenziám a upevní postavenie firiem, ktorých zásadou je predkladanie pravdivých hodnotení zákazníkov.

Prídu sankcie!

Smernicu sa oplatí dodržiavať aj z finančných dôvodov. V opačnom prípade môžeme byť stíhaní za zavádzajúce obchodné praktiky. Výsledkom môže byť uloženie sankcií.

Čo sa v smernici Omnibus od podnikateľa vyžaduje?

 • Overenie si, či recenzie skutočne pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí hodnotený produkt/službu naozaj zakúpili/používali;
 • Poskytnutie informácie o tom, ako je zaručené, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí výrobok/službu používali alebo zakúpili.

 

Čo môžete urobiť ako podnikateľ?

 • Zbierajte nákupné recenzie od ľudí, ktorí produkt alebo službu kúpili. Zaveďte si za týmto účelom také technické riešenie, ktoré umožňuje si týchto kupujúcich overiť.
 • Zverejnite, akým spôsobom recenzie overujete, čím zvýšite dôveru zákazníkov.
 • Podaj ďalšie spoľahlivé informácie, ktoré posilnia dôveru. Napr. informáciu, ako sa
  vypočítava priemerné hodnotenie? Ktoré recenzie sa zarátavajú do priemeru? Pochádzajú   od všetkých kupujúcich? Získavaš recenzie aj z externých zdrojov?

Omnibus neobmedzuje možnosti zbierania recenzií!

Naopak, recenzie môžeme nadobudnúť ešte transparentnejšie a systematickejšie.

Príklady, čo smernica Omnibus NEZAKAZUJE:

 1. Zbierajte recenzie od bývalých zákazníkov, ktorí vám k tomu dali súhlas. Doporučujeme, aby išlo o recenzie zákazníkov, ktorí vykonali nákup najviac pred 3 mesiacmi.
 2. Požiadajte o recenziu na kvalitu obchodu a obsluhy na stránke s poďakovaním, opýtajte sa na skúsenosť s nákupom.
 3. Počkajte, až bude zákazníkova objednávka zrealizovaná. Potom sa formou mailovej alebo SMS ankety opýtaj, ako sa mu služba páčila.
 4. Kontrolujte recenzie z hľadiska relevantnosti obsahu. Zverejňujte len tie, ktoré spĺňajú politiku firemnej kultúry tvojej firmy. Napr., neakceptujte komentáre, ktoré sú vulgárne    alebo sa týkajú konkurencie.
 5. Rozhodnite sa, kde budete recenzie uverejňovať, napr. na vizitkách Google alebo v reklamách PLA. Môžete používať rovnaké publikačné stránky ako predtým.

Toto nerobte!

V zmysle smernice Omnibus nie sú povolené praktiky, ako napr.:

 • Tvrdenia obchodníka, ktorý poskytuje prístup k spotrebiteľským recenziám výrobkov, že tieto recenzie uverejnili spotrebitelia, ktorí daný výrobok používali alebo si ho kúpili, hoci obchodník neoveril, či recenzie pochádzajú od týchto spotrebiteľov.
 • Zverejňovanie nepravdivých recenzií alebo umožňovanie ich zverejnenia iným osobám, alebo skresľovanie a umožňovanie skresľovania spotrebiteľských recenzií iným osobám, s cieľom propagovania produktov.

Koho sa týka smernica Omnibus?

S veľkou mierou pravdepodobnosti aj Vás!

Určite každého podnikateľa, ktorý zverejňuje alebo chce uverejňovať recenzie na svoju firmu. Takýto subjekt je povinný informovať, či sú recenzie overené, teda či pochádzajú od osôb, ktoré vykonali nákup, alebo nie. Firma je povinná informovať o tom, či a ako tieto recenzie získava, ako ich overuje a spracúva.

Smernica Omnibus jasne určuje, že uvádzanie spotrebiteľov do omylu, odvolávaním sa na recenzie výrobku alebo služby od ľudí, ktorí ich v skutočnosti nepoužívali, je nekalou praktikou. Smernica ukladá obchodníkom informačnú povinnosť. To znamená, že musí byť jasne a zreteľne uvedené, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí daný výrobok používali alebo zakúpili, alebo sú aj náhodné. Je vhodné túto informáciu umiestniť do podmienok používania webovej stránky.

Súlad Spolahliverecenzie.sk so smernicou Omnibus

 

Ostáva teda otázka, či subjekt využívajúci služby Spolahliverecenzie.sk má istotu, že recenzie na jeho výrobok alebo službu sú nadobudnuté zákonným spôsobom.

 

Získame pre Vás len recenzie potvrdené transakciou, teda od ľudí, ktorí uskutočnili nákup, alebo využili služby danej spoločnosti. Nie je preto možné, aby recenziu zanechala osoba, ktorá transakciu nevykonala.

Uvádzame taktiež, že Spolahliverecenzie.sk overujú a monitorujú recenzie aj z hľadiska nečestnej konkurencie. Agresívne a vulgárne komentáre sa odstraňujú. Naša technologická spolupráca s firmou eKomi, ktorá je partnerom Google, umožňuje nášmu oddeleniu moderovania takéto recenzie odhaľovať a oznamovať. Preto je vylúčené, aby sa na vašej stránke objavili recenzie, ktoré by mohli byť považované za nezákonné.

Koncepcia Spolahliverecenzie.sk je vymyslená tak, že sme schopní preukázať a potvrdiť, že konkrétny spotrebiteľ, ktorý recenziu napísal, naozaj recenzovaný výrobok alebo službu kúpil, alebo používal.

Disponujeme všetkými dokumentmi a postupmi, ktoré napríklad v prípade kontroly sprístupníme, aby ste nás mohli potvrdiť, ako spoločnosť poskytujúcu nástroje na zhromažďovanie recenzií.

Napriek zdaniu, smernica Omnibus sa priamo nevzťahuje na služby, ktoré poskytujú  Spolahliverecenzie.sk. Je to preto, lebo už z podstaty veci zbierame len overené recenzie.

Vhodné je tiež spomenúť, že vďaka nášmu oficiálnemu partnerstvu s Google, táto spoločnosť automaticky akceptuje recenzie transakcií, ktoré zbierame.  

Vážení terajší i budúci zákazníci Spolahliverecenzie.sk, môžete kľudne spávať! Ak využívate naše služby, máte istotu, že populárnu smernicu Omnibus dodržiavate na 100 %!

 

Všetky recenzie, ktoré sme doteraz zozbierali, sú so smernicou Omnibus v súlade.

Najvyššie štandardy, ktoré uplatňujeme a aj doteraz sme uplatňovali, vám umožňujú získavať maximálnu dôveryhodnosť a transparentnosť.  Implementáciu smernice slovenským parlamentom môžu naši klienti očakávať s dôverou a bez obáv.  
Sme vo vašom záujme o krok vpred!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

Áno. Činnosť systému Spolahliverecenzie.sk je v súlade s požiadavkami smernice, pretože získava len recenzie potvrdené transakciou, t. j. od ľudí, ktorí vykonali nákup, alebo využili služby konkrétnej firmy.

Podnikateľ, ktorý sprístupňuje spotrebiteľské recenzie, musí v zmysle smernice informovať o tom, ako zaručuje, že uverejnené recenzie pochádzajú od zákazníkov, ktorí daný produkt zakúpili, alebo ho používali. Je tiež povinný poskytnúť technické nástroje na umiestňovanie príslušných recenzií.

Nenaznačuje spotrebiteľom, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí daný výrobok nepoužívali alebo si ho nekúpili. Nesnaží sa ovplyvňovať ani obsah recenzie. Je absolútne zakázané umiestňovať alebo iným osobám umožňovať umiestňovanie nepravdivých recenzií či doporučení spotrebiteľov. Taktiež je prísne zakázané, zverejňovať alebo umožňovať zverejňovanie iným osobám zavádzajúce informácie, s účelom propagácie produktov.

Smernica Omnibus nezakazuje používanie okamžitých hodnotení. Neukladá povinnosť overovania recenzií. Ak tak obchodník nerobí, má zákazníkov informovať, že "nezaručuje, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí výrobok používali alebo si ho kúpili". V takomto prípade sú Spolahliverecenzie.sk schopné potvrdiť, že konkrétny spotrebiteľ, ktorý recenziu poskytol,  recenzovaný výrobok kúpil, alebo ho používal.

Na druhej strane, podnikateľ má poskytnúť primeranú informáciu o dôveryhodnosti pôvodu recenzie a „zabezpečiť, aby uverejnené recenzie pochádzali od spotrebiteľov, ktorí daný produkt používali alebo ho zakúpili“, spolu s uvedením, ako konkrétne to robí.

Smernica Omnibus sa touto otázkou priamo nezaoberá. Ak si zákazník daný produkt skutočne kúpil, chce vyjadriť svoj názor a sám recenziu napíše, je to povolené. Na druhej strane, v smernici Omnibus sa hovorí o skresľovaní recenzií. Preto za nečestnú praktiku je považované skresľovanie recenzie, alebo doporučenie inej osobe, aby skreslila recenziu alebo hodnotenie spotrebiteľa, s cieľom propagácie produktu.

Áno, smernica Omnibus hovorí len o informačnej povinnosti – neuvádza, že uvedené činnosti sú neoprávnené.

Smernica Omnibus sa touto otázkou priamo nezaoberá. Avšak  takto  môžeme spotrebiteľovi vyslovene znemožniť vyjadrenie názoru v recenzii, ak chce napísať len niečo krátke a my určíme minimálny počet znakov. Môžeme tým obmedziť jeho právo vyjadrenia sa.

Smernica Omnibus sa touto možnosťou nezaoberá. Ak zákazník vypĺňa prieskumy dobrovoľne a dobrovoľne posiela e-mail, je to povolené. Nesmie však  byť k doplňujúcim odpovediam nútený, napr. pod podmienkou stiahnutia pôvodnej recenzie.